வெப்பத்தைத் தணித்துக்கொள்ள கடற்கரையில் கூட்டம் திறந்த வெளி ஆடுகளங்களில் போட்டிகள் உள்ளூர் நேரப்படி... வெப்பத்தைத் தணித்துக்கொள்ள கடற்கரையில் கூட்டம் திறந்த வெளி ஆடுகளங்களில் போட்டிகள் உள்ளூர் நேரப்படி... 2050 तक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने पर उत्पादन में पड़ने वाला प्रभाव प्रतिशत में.... 2050 तक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने पर उत्पादन में पड़ने वाला प्रभाव प्रतिशत में.... रिपोर्ट में तापवृद्धि के लिहाज से 2013 की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया गया है जिसमें 1968 के बाद... रिपोर्ट में तापवृद्धि के लिहाज से 2013 की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें 1968 के बाद... तेज़ी से गिरते तापमान के कारण कनाडा के ओटावा की रीडिया नहर पूरी तरह जम गई. अमरीका की करीब आधी आबादी... तेज़ी से गिरते तापमान के कारण कनाडा के ओटावा की रीडिया नहर पूरी तरह जम गई. अमरीका की करीब आधी आबादी... शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान वाली सर्द हवाओं के साथ एक आर्कटिक फ़्रीज़ उत्तरी अमरीका के... शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान वाली सर्द हवाओं के साथ एक आर्कटिक फ़्रीज़ उत्तरी अमरीका के... दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावना बढ़ती जा रही है क्योंकि नई सरकार के गठन को लेकर... दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावना बढ़ती जा रही है क्योंकि नई सरकार के गठन को लेकर... उनका चीत्कार कुछ समय तक डरा-सहमा रहेगा लेकिन देर-सबेर उसे फूट ही पड़ना है. जब फूटेगा तब पूरा परिवार... उनका चीत्कार कुछ समय तक डरा-सहमा रहेगा, लेकिन देर-सबेर उसे फूट ही पड़ना है. जब फूटेगा तब पूरा परिवार... यहां रात में तापमान एक डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है ऐसे में लोगों को खुद को गर्म रखने... यहां रात में तापमान एक डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है, ऐसे में लोगों को खुद को गर्म रखने... दिसंबर के महीने में रात का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ऐसी परिस्थितियों के... दिसंबर के महीने में रात का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और ऐसी परिस्थितियों के...
अगला »
अग्रवर्ती खोज