संपादित छायाचित्र संपादित छायाचित्र फोकल लेंथः ८ मीमी एफ नंबरः ५.६ एक्स्पोजर टाईम(शटर स्पीड) १/६४० सेकंद एक्स्पोजर कंपेन्सेशन(स्टेप):... फोकल लेंथः ८ मीमी एफ नंबरः ५.६ एक्स्पोजर टाईम(शटर स्पीड) १/६४० सेकंद एक्स्पोजर कंपेन्सेशन(स्टेप):... मूळ चित्र मूळ चित्र Thursday's jump enabled Felix Baumgartner to test all his equipment before going even higher... Thursday's jump enabled Felix Baumgartner to test all his equipment before going even higher... इथे पाहा. वरिल छायाचित्र धनंजय [18 Oct 2008 रोजी 18:39 वा.] शिलालेखाचे आहे. शिलालेख गोल दगडावर... इथे पाहा. वरिल छायाचित्र धनंजय [18 Oct 2008 रोजी 18:39 वा.] शिलालेखाचे आहे. शिलालेख गोल दगडावर... मुखपृष्ठ English Version मुखपृष्ठ English Version मुखपृष्ठ English Version मुखपृष्ठ English Version मुखपृष्ठ English Version मुखपृष्ठ English Version मुखपृष्ठ English Version मुखपृष्ठ English Version मुखपृष्ठ English Version मुखपृष्ठ English Version
अगला »
अग्रवर्ती खोज